Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС - ПРОЦЕСИТЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ 

 

 

Отправна точка за усъвършенстване на процесите се явява създаването на инфраструктура, позволяваща да се инициират, реализират и проследяват промените.

Необходимостта от усъвършенстване на процесите се определя от бизнес – целите на организацията:

  • Ориентация към потребителя;
  • Усъвършенстване на производството;
  • Обучение и развитие на сътрудниците.

Бизнес-целите се измерват количествено и се определя набор от ключови показатели за ефективност, по които се проследява достигане на поставените цели.

За формиране на бизнес-целите и набора от ключови показатели се използва система с балансирани показатели Balanced Scorecard.

Шест сигма предоставя необходимите статистически инструменти и организационни методи за определяне подходите и средствата за усъвършенстване на процесите. Тяхното съчетание позволява да се постигнат най-добрите резултати по всички приоритетни направления за организацията, фиксирани с бизнес целите.

Подходи за усъвършенстване на процесите

 

Разнообразни бизнес концепции, според предназначението си осигуряват съответните подходи и средства за извършване на промените в процесите.

Корпоративната информационна система, използваща възможностите на съвременните информационни технологии, организира и управлява управлява електронната нервна система на организацията.

Важен елемент на подобна инфраструктура се явява наличието на обратни връзки, проследяващи ефективността от подобренията и механизмите за тяхната реализация, с цел своевременни корекции.