Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

УСЛОВИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

ПЪТИЩА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ DMAIC 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ  DFSS 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ПО СТАТИСТИКА

 

 При внедряване на концепцията 6 сигма се определят такива ключови показатели на процесите, които дават възможност да се управлява тяхното качество чрез оценка на показателя – дефекти на един милион изделия (събития, поръчки).

 

Инструментариумът на технологията включва следните елементи:

  • Причинно-следствен анализ на Парето;

  • Хистограми;

  • Извадки;

  • Отразяване на процесите;

  • Контролни карти;

  • Статистически контрол на процесите;

  • Анализ на измервателните системи;

  • Анализ на характера и последствията от откази (FMEA);

  • Проектиране на експерименти;

  • Проверка на хипотези.

В таблицата по-долу този инструмунтариум с малки допълнения е разпределен по фази на реализиране на методологията DMAIC .