Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

КОНЦЕПЦИЯ LEAN SIX SIGMA

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА  6 СИГМА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ  6 СИГМА

ПРИЧИНИ ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА

МЕТОДОЛОГИЯ 6 СИГМА

РОЛИ В КОНЦЕПЦИЯТА

КОНЦЕПЦИЯ LEAN SIX SIGMA 

LEAN SIX SIGMA  представително проучване

 

Интегрирана концепция Lean Six Sigma

Концепцията интегрира възможностите на два доказали се в практиката подхода за изграждане на ефективна организация.

Адаптивно производство

Способност на организацията да реагира гъвкаво на промени в пазарната конюнктура, постигайки значими резултати чрез прилагане принципите на Икономично производтво и 6 сигма.

          Икономично производство

           Съкратено обозначение на стремежа да се намалят загубите, упростят производствените процедури и ускори внедряването на нови продукти.

 От таблицата се вижда, че в концепцията  отговорите на въпроса  „Как да се организира дейността” е взет от  6 сигма, а  на въпроса  „Какво да се прави?”  - основно от концепцията Икономично производство.

При това концепцията Lean Six Sigma използва обединен набор от измеряеми показатели и обединен набор от методи и инструменти при усъвършенстване на процесите.

 

Основни елементи на концепциите  

Концепция «Шест сигма»

Концепция «Икономично производство»

Интегрирана концепция Lean Six Sigma

Формализирани задължения на ръководството

 

Формализирано разпределение на резурсите

 

Формализирано обучение и разпределение на отговорностите и пълномощията

 

Градация на въвлечените в проекта специалисти (категория «черен пояс» и т. н.)

 

Реализация на концепцията във формат  „проблеми, избор и изпълнение на проекти»

 

Краткосрочни проекти на подобрения — кайдзен

 

Мониторинг с използване на метрики

Използване на  принципа DMAIC при реализация на проектите

 

Използване на статистически методи за намаляване на  вариабилността на процесите.

 

Откриване и отстраняване на загуби и непроизводителни разходи в процеса.

 

Повишаване скоростта на функциониране на процеса

 

«Изтеглящ » принцип  при функциониране на процеса

 

Снижаване на загубите от  «многообразие»

 

Отстраняване на загубите от „икономии”