APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

БИЗНЕС МОДЕЛИРАНЕ

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МОДЕЛИРАНЕ

МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪЗДАВАНЕ БИЗНЕС МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

БИЗНЕС МОДЕЛИРАНЕ 

Формализирано и разбираемо за всички заинтересовани страни описание дейностите на организацията и тяхното взаимодействие чрез материални, финансови и информационни потоци.

 

БИЗНЕС МОДЕЛИРАНЕ

 

При комплексната реализация на трите вида моделиране в дейността на организацията се осъществява непрекъснато усъвършенстване, т.е непрекъснато подобряване на бизнес процесите BPI (Business Process Improvement). BPI предполага следните етапи:

 

 

 

  1. Отразяване в бизнес модела текущото състояние на организацията;

  2. Създаване в бизнес модела на желаната система от бизнес процеси, базирани на челен опит;

  3. Осигуряване информационна поддръжка и реализиране  система за управление на качеството (базирана на стандарта ISO 9001:2000)

  4. Оптимизация на бизнес процесите, чрез реализиране на съвременни управленски концепции;

  5. Определяне качествени и количествени показатели и оценки за бизнес процесите с цел възможност за констатиране на достигане на желаното състояние. Когато резултатите от оценка на бизнес процесите не съответстват на  заложените , е необходимо връщане на етап 4;

  6. Констатация факта за достигане на поставените цели означава че, текущото състояние е достигнало желаното.