МОДЕЛИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

© Христо Тужаров, Септември 2012

 

Курсова работа МИС - примерно съдържание

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

Информационни системи

Моделиране на ИС

Анализ и проектиране на информационни системи

Методология за анализ и проектиране на информационни системи

Бази данни

Access - разработка на приложение

Информатизация на бизнеса

Архитектура на предприятието

Методология и стандарти за управление на телекомуникационни услуги

 

Съдържание Забележки
1 Увод

Кратко въведение в темата - 1/2 страница

Цел на курсовата работа: Да се разработи ......................................

Задачи на КР

1. Да се изследват възможностите на системи от класа ..............

2. Да се моделира системата, предмет на разработката

3. Да се разработи подсистема .........................

Задачите са решени в три части както следва:

1-ва част ................................

2-ра част ......................

3-та част................................

Заключение - кратки изводи за предназначението на разработената система

До 2 страници
2 1-ва част -  теория

Описание на съответния клас системи (примерно CRM)- предназначение, принципи, подсистеми и т.н.

 

3-10 стр.
3 2-ра част - моделиране

Разработват се следните модели:

1. Йерархичен модел e TOM на бизнес процесите в системата

2. Модел на данните

3. Модел на приложенията

4. Модел на инфраструктурата

4-8 стр.
4 3-та част - разработка

Няма определени изисквания към инструментариума на разработката.

Описват се екраните на разработеното приложение.

Освен форми за въвеждане на данни, приложението трябва да съдържа поне 2 справки и 1 отчет.

2-5 стр
5 Заключение

Изводи за направената разработка и нейното предназначение.

до 1 стр.