ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

Въдение в стандартизацията на ITSM

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Въдение в стандартизацията на ITSM

ITIL v2

ITIL v3

Стандарт CobiT

CobiT принципи на управление на ИТ

CobiT модел на зрялост

ISO/IEC 20000

ITSM термини - съкращения 

 

Голямото значение за бизнеса от ефективното управление на информационните системи и технологии доведе до бързо развитие на множество отраслови, национални и международни стандарти.

 

Стандартите за управление на  ИТ са създадени на основа анализа и обобщението на най-добрите методи, изпробвани, както от големи групи профисионалисти, така и от множество различни организации.

 

Науката , която се занимава с информационните технологии и тяхното стандартизиране се нарича итология.

 

Значение

  • Организациите реализират икономия на значителни рeсурси за сметка на ползването на готов опит  и най – добрите практики(COBIT или ITIL) за собствена изгода;

  • Одиторите използват готови решения и инструменти за извършване на контрол;

  • Потребителите и партньорите получават гаранция за високо ниво на обслужване и качество.

 

 Видове стандарти

 Направление

Международни стандарти

Национални стандарти

Отраслови стандарти
или ръководства

Управление на ИТ услуги

* ISO 20000

* BS 15000

* COBIT

* MOF

* ITIL

Управление на проекти

 

 

* PMBOK

* PRINCE2

* APMs

Управление на сигурността

* ISO 27000

* ISO 13335

* ISO 13569

* ISO 17799

* BS 7799-2

* NIST standards

* Baseline Protection Manual

* ACSI-33

* COBIT Security Baseline

* ENV12924

* ISF Standard of Good Practice

Усъвършенстване на процесите за програмиране

 

* ISO 12207

* ISO 15504

* TickIT

* CMMI

* Bootstrap

Управление  на качеството

* ISO 9001

* EFQM

* BaldrigeNationalQuality Plan

 

IT Governance

 

* COSO Internal Control— Integrated Framework

* Australian standard AS 8015

* COBIT

* IT Governance Implementation Guide

Управление  на риск

 

* AS/NZS 4360

* COSO Enterprise Risk Management

 

Планиране на непрекъснатостта на  бизнеса

 

* PAS-56

* AS/NZS 4360 and HB 221-2004

 

Одит

* ISO 19011

 

 COBIT

 

Еволюция на управлението на  ИТ услугите

 

       ITIM  - основно изискване се явявава управление на инфраструктурата;

 

 

       ITSM  - представяне на ИТ услуги, необходими на бизнеса;

 

      IT Governance (ръководство на ИТ) -  осигурява се пълна интеграция на бизнеса с ИТ.

 

Структура на IT Governance