Методологии и стандарти за управление на IT услуги

Съдържание

© Христо Тужаров, май 2009

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

 

Управление на ИТ услуги

ИТ услуги

Система за управление на ИТ услугите

Въдение в стандартизацията на ITSM

ITIL v2

ITIL v3

Стандарт CobiT

CobiT принципи на управление на ИТ

CobiT модел на зрялост

 

 

Управлението на ИТ услуги ITSM

Управление на инциденти

Управление на проблеми

Управление на конфигурации

Управление на промените

Управление на релизите

Управление на нивото на услугите

Управление на финансите

Управление на капацитета

Управление на непрекъснатостта

Управление на достъпността

 

 

Приложения

ISO/IEC 20000 - съдържание

ISO/IEC 20000 - 1 спецификация

ISO/IEC 20000 - 2  практики

ITSM термини - съкращения

Методологии и стандарти