Архитектура на сигурността

© Христо Тужаров, януари 2010 

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ  безплатен софтуер

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Консултации]

 

Интернет филтър за родителски контрол:

Child Defender

 

Подслушвател за родителски контрол:

Parental Skype recorder

 

Родителски контрол:

NetPolice Lite

 

Облачно решение за родителски контрол:

Norton Online Family

 

Child Defender  

Безплатен софтуер за осъществяване на родителски контрол, чрез използване на Интернет филтър.

 

                 Възможности на Child Defender  

 • Поддържа се списък на забранени сайтове (текущият списък е с близо 2 милиона сайта);

 • Филтрира се съдържанието на сайтовете и се отказва достъп до тях ако съдържат неподходящо съдържание;

 • Блокира се достъп до избрани от родителя сайтове;

 • Настройват се часови периоди, в които Интернет е недостъпен и/или компютърът се изключва автоматично;

 • Запис на дейностите на детето.

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: български

Инсталиране на безплатната програма

 

 

Parental Skype recorder

Безплатен софтуер за осъществяване на родителски контрол, върху разговорите на децата в Skype. Програмата записва разговорите в  MP3 формат. Може да бъде настроена да записва при определени условия.

 

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: български

Инсталиране на безплатната програма

 

 

NetPolice Lite

Безплатен софтуер за осъществяване на родителски контрол върху работата на децета в Интернет.

                 Възможности на NetPolice Lite

 • Филтриране  съдържимото в сайта;

 • Достъп до Интернет по разписание;

 • Дневник на използването на Интернет;

 • Парола за достър до настройките;

 • Забрана за сваляне на изпълними файлове.

 

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски, руски

Инсталиране на безплатната програма

 

Norton Online Family

Безплатен софтуер за осъществяване на родителски контрол, което подпомага контрола и управлението на действията на децата в Интернет.

 

Norton Online Family помага на радителите по-добре да оценят действията на децата в Интернетс цел да ги научат на безопаства работа с Мрежата.

           Възможности на Norton Online Family

 • Посещаване на веб-сайтове, които посещава детето и управлението им;

 • Проследяване компютърау който използва детето и управлението му;

 • Проследяване действията на детето в социалните мрежи;

 • Проследяване търсенето  в Интеренет иуправление;

 • Определяне на домашни правила за детето с отчитане на възрастта и развитието му.

Поддръжка: всички версии на Windows

Език на интерфейса: английски, руски

Инсталиране на безплатната програма

Инсталация и настройка