Архитектура на сигурността

© Христо Тужаров, януари 2010

 Теми за разработка на учебни материали

по информационна сигурност

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Студентите] [Консултации]

Сайт за публикация на материалите

http://students.heminei.com/

 

 

1. Контрол на системата за информационна сигурност.

2. Показатели (метрики) за информационна сигурност

3. Политика на информационна сигурност

4. Тенденции в информационната сигурност

5. Цена на информационната сигурност

6. Архитектура на информационната сигурност

7. Архитектура на сигурност на компютърните мрежи (ISO 7498-2)

8. Механизми за осигуряване на информационна сигурност

9. Заплахи за информационна сигурност

10. Вируси

11. Таксономия на вредоносни програми

12. Оранжева книга

13. Препоръки Х 800

14. Критерии за оценка сигурността на информационните технологии (ISO 15408)

15. Стандартизация на информационната сигурност (серия стандарти 2700Х)

16. Управление на риска за информационната сигурност (ISO 27005)

17. Система за управление сигурността на информацията СУСИ (ISO 27001)

18. Функции на системата за управление сигурността на информацията

19. Компоненти на информационната сигурност – заплахи, атаки, уязвимости

 

Класове безплатни програми

1. ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ безплатен софтуер

2. МОНИТОРИНГ НА ОС безплатен софтуер

3. КОМПЮТРИ безплатен софтуер

4. РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ  безплатен софтуер

5. АВТОРИЗАЦИЯ безплатен софтуер

6. ПАРОЛИ безплатен софтуе

7. ЗАЩИТНА СТЕНА безплатен софтуер

8. АНТИВИРУС безплатен софтуер

9. ОБЛАЧЕН АНТИВИРУС безплатен софтуер

10. АНТИШПИОНИ безплатен софтуер

11. Кодиране(криптиране) на данни - безплатен софтуер

12. Други програми, свързани с информационна сигурност - 1, 2, 3