Архитектура на сигурността

Христо Тужаров, януари 2010

 

Класификация на заплахите

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Студентите] [Консултации]

 

ЗАПЛАХИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

 

Източници на заплаха

 

 Анализ на заплахите

 

МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗАПЛАХИТЕ

 

Класификация на заплахите

 

ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪП

 

ЗАПЛАХИ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ

 

ВИРУСИ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИРУСИТЕ

 

ВРЕДОНОСНИ ПРОГРАМИ