Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009 

 ПЛАТФОРМА ВІ

 (Business Intelligence)

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛАТФОРМА ВІ

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  

 

 

 

Интелект (intelligence)

Английската дума intelligence има следните значения:

 • Способност и готовност за намиране и разбиране;

 • Знания, предавани и придобити по пътя на обучение, изследване или опит;

 • Действие или състояние в процеса на познанието;

 • Разузнаване, разузнавателни данни.

Бизнес интелект Business Intelligence (ВІ)

Знания, добити за бизнеса с използване на различни информационни технологии, които дават възможност за превръщане на данните в информация, а информацията в знания.

 

Бизнес интелект ВІ, цел

Получаване на знания базирани на данни (data-based knowledge) с използване на

 • Инструментите на  business intelligence;

 • Процеса на създаване и поддържане хранилища на данни (data warehousing)».

 

 

Бизнес интелект Business Intelligence (ВІ)

 

 

Бизнес интелект ВІ платформа

Предлага набор от инструменти за създаване, внедряване, поддръжка и съпровождане на BI-приложения (информационно-аналитични системи).

 

Притежава наситени с данни приложения с възможност за създаване потребителски интерфейс по поръчка. Обслужва специфични бизнес-проблеми, с използване на целеви анализ и съответни модели.

 

Характеристики ВІ платформа:

 • Модулност;

 • Разпределена архитектура;

 • Поддръжка на базови стандарти;

 • Осигуряване работа в Web;

 • Достъп до бази данни;

 • Манипулиране на многомерни данни;

 • Функции за моделиране, статистически анализ и делова графика.

            Архитектура на ВІ платформа

 

Архитектура на ВІ платформа

 

Болшинството BI-инструменти се използва от потребителите за достъп, анализ и генерация на отчети по данни, които най-често се разполагат в хранилища, витрини на данни или оперативни бази данни