BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Управление по цели

УПРАВЛЕНИЕ ПО KPI

 

Да управляваш –

значи да предвиждаш

А. Файол

 

Историята на бизнеса познава различни парадигми на управление и съответстващи им модели на управление. Характерното в тяхното развитие и практическо прилагане е, че всяка следваща парадигма не измества предходната и не започва от нулата.

 

Тя наследява и доразвива предходната, като  прилага нови идеи, съответстващи на конкретния етап от развитието на обществото.

 

 

Доказателство на тази теза е системата с балансирани показатели BSC, която се базира на четири перспективи -  финанси, клиенти, процеси, иновации (знания)