BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

СТРАТЕГИЯ

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СТРАТЕГИЯ

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

СТРАТЕГИЯ - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

 

Ако вие искате,

 бъдещето да се реализира,

трябва да го финансирате

(10-12% от бюджета, 10-12% от времето)

П.Дракър

 

СТРАТЕГИЯ

 

Цели (задачи) – определят какви резултати и кога трябва да бъдат достигнати. Не уточняват начините и средствата за постигане на резултатите.

 

Политика – правила, или директиви, определящи границите на действие.

 

Програми -  определят направленията за достигане на главните цели чрез постъпкова последователност от действия, съобразена с поставените от политиката рамки.

 

 

реализиране на мисията