ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

ЗРЯЛОСТ НА ПЕРСОНАЛА

People-CMM (Capability Maturity Model)

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

МОДЕЛИ НА ЗРЯЛОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СТАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ

МОДЕЛИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

ЗРЯЛОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ СММ

 

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

ЗРЯЛОСТ НА ПЕРСОНАЛА

 

ЗРЯЛОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Модел на зрялост на персонала People-CMM (Capability Maturity Model)

 

Моделът може да бъде полезен не само при осъществяване на организационното развитие на организацията, но и при:

Моделът включва критерии за оценка зрелостта на персонала и методики за подобряване на съществуващите процеси.

 

 

Моделът People-CMM успешно се прилага в такива компании като: Boeng, Ericson, Lochid Martin, IBM, Novo Nordisk IT AS, Intel и т.н.


Нива на зрялост на персонала

 

Нива на зрелост

 

Същност

Насоки

Начално

Практики (методи) за работа със сътрудниците се прилагат непоследователно. 

Преход към регламентация и систематизация

Обучение на мениджърите.

Контролируемо

Определят се работещи практики, носещи печалба.

Мениджърите поемат отговорност за качеството на персонала и резултатите от неговата работа.

 

Компенсация;

Обучение и развитие;

Контрол на производствените показатели (Управление на производителността) ;

Подходящи условия за труд;

Комуникация и координация;

Подбор на кадрите. 

Стабилно

Развиване на  компетенциите на персонала, съответстващи на стратегията и целите на бизнеса.

Създаване на основни, регламенти и процедури.

Култура на съвместни дейности.

Дейност, основана на компетенции.

Организация и планиране на кариерата на сътрудниците;

Развитие компетентността на сътрудниците; Планиране използването на персонала;

Анализ на компетентността на сътрудниците;

Взаимодействие между поделенията.

Управляемо по резултати

Интегриране компетенциите на персонала.

Количествено управление показателите от дейността.

 

Наставничество;

Управление на организационните показатели;

Количествен контрол на производствените показатели;

Натрупване на активи на база компетентността;

Работни екипи, притежаващи пълномощия;

Интеграция на компетентността;

Управление на качеството.

Отимизируемо

Постоянно подобряване и анализ на показателите за професионалната дейност на сътрудниците, отделните екипи и организацията като цяло.

Постоянно внедряване на полезни и доказали се практики в дейността с персонала;

Усъвършенстване на организационната дейност;

Постоянно подобряване на показателите.