Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРА

АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА  КОМПЮТЪРА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРА

ОСНОВНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ В КОМПЮТЪРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТРИТЕ

ПРИМЕРИ  ОТ ИСТОРИЯТА  НА КОМПЮТРИТЕ

 

Отношение стойност/производителност на компютъра

Използват се стандартни методики за измерване производителността. Тези методики дават възможност на производителите да определят мястото на продукта си, а на потребителите да  си изберат подходящ компютър.

 

Надеждност на компютъра

Предотвратяване на неизправности и загуба на данни чрез:

  • Използване на електронни схеми с висока и свръхвисока степен на интеграция;

  • Снижаване нивото на смущения;

  • Използване на облекчени режими на работа на компонентите;

  • Използване на автоматизиран монтаж на апаратурата;

  • Използване на съвременни методи за тестване на компонентите, готовите изделия и програмното осигуряване.

Отказоустойчивост на компютъра

Осигурява възможност за продължаване действието на стартираните програми, след възникване на неизправност в компютъра. Осигурява се с допълнително апаратно и програмно осигуряване и  с прилагане на концепцията за паралелни системи.

 

Мащабируемост на компютъра

Възможност за нарастване на броя и мощността на процесорите, обема оперативна и външна памет и другите ресурси на компютъра, при прогнозируемо увеличаване на производителността. Мащабируемостта се осигурява от архитектурата и конструкцията на  компютъра, както и от съответното програмно осигуряване.

 

Съвместимост и мобилност на компютъра

Среда, която осигурява възможност за:

  • Гъвкава промяна на количеството и  състава на апаратните и програмни средства, в зависимост от решаваните задачи;

  • Използване на едни и същи програмни системи с различни апаратни платформи (мобилност); 

  • Използване на едни и същи потребителски интерфейси за всички компютри, включени в нееднородна мрежа.