Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

СЪЩНОСТ НА ПАМЕТТА 

ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

КЕШ ПАМЕТ

ВЪНШНА ПАМЕТ

МАГНИТНИ ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА

ОПТИЧНИ ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА

 

 

памет на компютъра

 

Памет на компютъра

Служи за съхранение на данни и информация необходима на компютъра за неговата работа. Намира разнообразни приложения в зависимост от мястото  в йерархичната структура на компютъра.

Параметри на паметта

            Капацитет на паметта

Обем информация в байтове, който може да побере паметта.

капацитет на паметта

 

             Време за достъп на паметта

Времето за четене или запис от паметта (ns, ms, ms)

             Максимална производителност на паметта

Брой прочетени или записани байта за секунда ( МВ/s)

           Адресация на паметта

Всеки байт от паметта има адрес, който го идентифицира. Адресите на паметта се номерират, като се започва с нула.