Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ЕДНОРАНГОВА МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД АРХИТЕКТУРАТА НА МРЕЖАТА

АРХИТЕКТУРА ТЕРМИНАЛ - ГЛАВEН КОМПЮТЪР

ЕДНОРАНГОВА АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

АРХИТЕКТУРА КОМПЮТЪР - МРЕЖА

Същност на едноранговата мрежова архитектура

Концепция за компютърна  мрежа, в която всеки компютър може да предоставя и да ползва ресурси. Известна е още като файл сървърна архитектура.

Всички компютри са равно поставени. Всеки компютър работи като сървър и като клиент, като няма администратор, който да отговаря за цялата мрежа.

Потребителите сами определят какви данни да поделят в мрежата. Подходящи са за мрежи с до 10 компютъра.

еднорангова мрежова архитектура

 

Едноранговата мрежова архитектура реализира разпределена обработка на данните като осигурява:

  • Възможност за включване на мрежата към по-голяма с архитектура клиент-сървър.

  • Работа с електронна поща.

  • Отдалечен достъп до себеподобна мрежа.

  • Архивиране.

  • Организация на телеконференции.

Предимства на едноранговата мрежова архитектура:

  • Ниска стойност;

  • Проста експлоатация;

  • Добра взаимовръзка между група потребители.

  • Мащабируемост - с лекота се разширява.

Проблеми срещани при едноранговата мрежова архитектура

Често някои абонати се изключват от мрежата, при което изчезват услугите, които те предоставят.