Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

АРХИТЕКТУРА ТЕРМИНАЛ - ГЛАВEН КОМПЮТЪР

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД АРХИТЕКТУРАТА НА МРЕЖАТА

АРХИТЕКТУРА ТЕРМИНАЛ - ГЛАВEН КОМПЮТЪР

ЕДНОРАНГОВА АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

АРХИТЕКТУРА КОМПЮТЪР - МРЕЖА

 

Концепция за информационна мрежа, в която цялата обработка на данни се осъществява от един или група големи компютри.

 

Архитектура терминал - главен компютър

 

При тази архитектура са налице два типа крайно оборудване за данни:

Главен компютър - осъществява съхранение и обработка на данните, маршрутизацията им в мрежата и управление на мрежата.

 

Терминал - изпълнява следните задачи:

  • Предаване задание на главния компютър.

  • Въвеждане в главния компютър на данните необходими за изпълнението на заданието.

  • Получаване и визуализиране на резултатите от изпълненото задание.

Връзката между терминала и главния компютър се реализира чрез мултиплексор, а на по късен етап - от процесор за телеобработка на данни.

 

Класически пример на тази архитектура се явява системната мрежова архитектура SNA на IBM.

 

Фази на развитие:

  • Обединяване на главните компютри

  • Заместване на мултиплексора с комуникационен процесор.

  • Заменяни на терминалите с персонални компютри.

  • Прехвърляне на част от функциите на главния компютър на терминалите.

  • Поемане на задачите по комутация и маршрутизация от възли за комутация.

  • Постепенно преминаване към архитектурата клиент-сървър.