Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА  СЪРВЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА  СЪРВЪРА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪРВЪРА

ВИДОВЕ СЪРВЪРИ

ПРИМЕРНИ СЪРВЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ 

 

 

 

Сървър (Server)

Сървърите са обслужващи мрежите устройства. Отдавна отмина времето, когато файл сървърът беше единственият представител на този клас оборудване. Днес съществува голямо разнообразие от сървъри. Зад всяка една функция на мрежата или предлагана услуга стои съответен сървър. Разпределението на  дейностите в мрежата значително облекчава работата й и я прави по - ефективна.

Сървърите са  програмни или програмно -апаратни комплекси. Мрежовият сървър и операционната система работят като едно цяло. Независимо колко е мощен сървърът, той е неизползваем без операционната система, която да се възползва от физическите му ресурси.

Сървърът е компютър, който работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа, като се различава от тях по това, че за работата му не е необходимо човешко участие. В мрежите сървърът предоставя услуги към останалите компютри, наричани клиенти. Терминът „сървър“ е пряко свързван с архитектурата  клиент-сървър.