Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ВИДОВЕ СЪРВЪРИ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА  СЪРВЪРА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪРВЪРА

ВИДОВЕ СЪРВЪРИ

ПРИМЕРНИ СЪРВЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

МРЕЖОВИ КОМПЮТРИ

 

 

 

Видове сървъри

Дейностите, които се изпълняват от мрежите са разнообразни и сложни. Те се реализират от специализирани сървъри, с цел задоволяване нарастващите нужди на потребителите.

 

 

видове сървъри

 

 

Файлов сървър - компютър изпълняващ ролята на съвместно хранилище на файлове за потребителите. Синхронизира достъпа до общите ресурси.

 

Сървър за ІР адресиране (DNS  Domain Name Server) - извършва услуги по управление на ІР адреси

 

Web  сървър - удобно и икономично средство за публикуване на документи, достъпни са за всеки, който разполага с Web браузър

 

Сървър, осъществяващ  защитната  стена

Сървърът може да има три адаптера

  • За връзка с Интернет - създава защитна стена и пълен контрол върху маршрутизирането на постъпващите пакети.

  • Адаптер за локална мрежа, който дава възможност на потребителите да се включват в други корпоративни локални мрежи.

  • Адаптер за защитаваната LAN

Упълномощен сървър (Proxy сървър) - сървър, който обслужва заявки вместо друг сървър.

 

Сървър за електронна поща - управлява електронните съобщения между потребителите на мрежата.

 

Факс сървър - управлява трафика на факсове към и от мрежата. Може чрез обществената телефонна мрежа да предава факсове към факс апарати.

 

Сървъри за директорийни услуги - позволяват на потребителите да локализират, съхраняват и защитават информацията в мрежата.

 

Сървър за приложения - правят данните и сървърната част на приложенията от типа клиент/сървър достъпни за клиентите. При сървъра за приложения базата данни се намира на сървъра, а на клиентският компютър чрез форми се попълват данни или чрез заявки се извлича информация.

 

Други сървъри - както вече бе споменато, колкото функции изпълнява мрежата, толкова вида сървъри могат да бъдат създадени. Това е въпрос на проектиране, оптимизация на структурата и естествено пари.