Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ВИДОВЕ МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

 МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ

МРЕЖОВ АДАПТЕР

КОНЦЕНТРАТОР (HUB)

КОМУТАТОР (SWITCH)

МАРШРУТИЗАТОР (ROUTER). 

 

 

Функционална схема на мрежово оборудване

Функционална схема на мрежово оборудване

Мрежово оборудване

Чрез него се организира ефективното функциониране на комуникационните мрежи. Комуникационните протоколи позволяват да се съединят няколко мрежи или сегменти на мрежите чрез използване на концентратори, мостове, комутатори и маршрутизатири.

 

        Повторител (Hub)

Мрежово оборудване, което усилва сигнала по мрежовия кабел, който затихва на разстояние по-голямо от 100 м. Той работи на физическо нива, не изисква програмно осигуряване и представлява обикновено автономно устройство. Компютрите, свързани към повторителя се считат принадлежащи на един сегмент. Количеството на компютри в един сегмент не може да надвишава 50.

 

Многопортов повторител = концентратор

 

 Мост (Bridge)

Мрежово оборудване, което обединява две или повече мрежи. Обикновено това е компютър с няколко мрежови карти, към всяка от които е свързан сегмент на локалната мрежа. Основна задача на моста е да осигурява прозрачна връзка между абонати от различни мрежи, чрез транслация и филтрация на MAC-кадри.  Основна функция на моста се явява ограничаване на потока данни между сегментите на мрежата, поради което е важно те да бъдат правилно разположени.

 

За целта се използва правилото 80/20, в съответствие с което около 80% от трафика трябва да е локален и само 20% -външен.

 

 Комутатори (Switch)

Мрежово оборудване, което съчетава функциите на многопортов повторител и високоскоростен мост. Работи както на канално, така и на мрежово ниво. Създава таблица на МАС-адреси чрез които разпределя трафика в мрежата.

 

 Маршрутизатор (Router)

Мрежово оборудване, което свързва сегментите на мрежата през мрежовото ниво. Отличава се от моста по това, че може да чете адресите на  мрежовите устройства и да филтрира и насочва пакетите в съответствие с таблици за маршрутизация.

 

 Шлюз (Gateway)

Мрежово оборудване, което осигурява взаимодействие на системите и мрежите, които използват несъвместими протоколи.