Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

КОМУТАТОР (SWITCH)

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА

 МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ

МРЕЖОВ АДАПТЕР

КОНЦЕНТРАТОР (HUB)

КОМУТАТОР (SWITCH)

МАРШРУТИЗАТОР (ROUTER).

 

 

 

Определение за комутатор (SWITCH) 

 • Комутаторът (превключвател за работна група) е интелигентно устройство, което предоставя на всеки мрежов компютър индивидуална  връзка с друг компютър от мрежата чрез виртуална схема, като му осигурява определена ширина на лентата (скорост на предаване).

 • Комутаторът поддържа списък от адреси на всички мрежови устройства - уникални числа за идентифициране на хардуера, генерирани от мрежовия адаптер, които помагат да се разпредели трафика по ефикасно.

 • Комутаторът увеличава пропускателната способност чрез разделяне на колизиите на групи и селективно предаване на трафика към съответните сегменти.

 

Примерна схема на LAN с използване на комутатор

 

LAN с използване на комутатор

 

 

Пакетно - превключващи технологии

Комутаторът използва пакетно - превключваща технология. Днес терминът  се използва за технологии близки по много признаци до понятието мост (bridge). Определено може да се твърди, че комутаторът се явява развитие на моста при реализиране на съвременни мрежови решения.

 

Мост

Мостовете работят в каналния слой на OSI модела. Следователно управляващата информация в по-горните слоеве не може да се прочете от тях. Поради това не правят разлика между отделните протоколи, т.е са прозрачни за тях. Мостовете просто пропускат всички протоколи по мрежата. Разчита се компютрите да обслужват по-горните нива.

 

 Мостовете  свързват два сегмента на локалната мрежа и предават пакети от единия сегмент към техния получател в другите сегменти. При включване мостът изготвя таблица на известните адреси, като за целта прочита МАС  адресите на пакетите, минаващи през него. Основно предимство се явява ограничаване на трафика само в определени мрежови сегменти.

 

мост

 

 

Мостовете работещи в подслоя на достъпа до физическата среда (МАС), правят следното:

 • Прослушват целия трафик.

 • Проверяват адресите на подателя и получателя на всеки пакет.

 • Създават таблица за маршрутизиране, когато за това има налична информация.

 • Препращат пакетите към сегмента получател.

 

Принципи, заложени в комутаторите

Комутаторите развиват заложените в мостовете принципи в няколко насоки:

 • Създават възможност за комутиране трафика на повече от два мрежови сегмента.

 • Обслужва сегменти работещи с различна скорост на предаване на данни.

 • Осигуряват  възможности за работа с опорни транспортни мрежи.

 • Комутират информация от нива над каналното - мрежово и транспортно.

Принцип на действие на комутатор

Комутаторът дава възможност мрежата да се дели на сегменти и да се предават пакети между портовете на база адреса на получателя, включен във всеки пакет.

 

Това се постига чрез създаване на вътрешни таблици, свързващи портовете с адресите на включените към тях устройства. Тази таблица може да се създава автоматично или от администратора на мрежата. 

 

Използвайки таблицата с адресите и съдържащия се в пакета адрес на получателя, комутаторът  организира с минимална задръжка виртуално съединение между порта на предавателя и порта на приемника. Виртуалното съединение между портовете на комутатора се съхранява в течение на предаването на един пакет, т.е. за всеки пакет се създава отново.

 

 

Основни характеристики на комутатора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика

Пояснение

Портове

Всички портове са с автоматично откриване на скоростта - 10/100 Mbps.

Портове за преход­но свързване

Три бързи порта позволяват на кочутатора да се свързва към два други сегмента и локален сървър, използвайки ATM, Fast Ethernet, FDDI, Gigabit Ethernet

Порт  за управление

Поддържа конфигуриране и управление през Web браузър,  Windows  конзола или  SNMP агенти.

RS 232 сериен порт

Използва се за диагностициране проблеми в хардуера.

МАС адреси

Поддържа 1024 МАС адреса. МАС адресът е уникален номер за идентификация на хардуера, който съот­ветства  на всяко устройство в мрежата.  Всеки порт поддържа по няколко МАС адреса, което позволява към превключвателя да се свързва и концентратор (сегмент от локалната мрежа). 

Автоматично определяне типа на структурата

Независимо от използваната топология, комутаторът автоматично определя вида на пакета.

N WAY дуплексно предаване

Осигурява пълен дуплекс при обмен на данни в мрежата.

Процесор и RAM

Процесорът и паметта, вградени в комутатора трябва да осигуряват 100 Mbps скорост на обмен.

Светодиодни индикатори

Дават информация за трафика през мрежата, и състоянието на портовете.