Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

 РАЗГРЪЩАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

РЕФЕРЕНТНА ОБЛАЧНА АРХИТЕКТУРА

ТАКСОНОМИЯ  НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

СЦЕНАРИИ В ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

ОБЛАЧЕН ПОТРЕБИТЕЛ

ОБЛАЧЕН ПРОВАЙДЕР

РАЗГРЪЩАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

 

ОРКЕСТРАЦИЯ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

ОБЛАЧЕН СЕРВИЗ МЕНИДЖМЪНТ

СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ 

 

ОБЛАЧЕН АУДИТОР

ОБЛАЧЕН БРОКЕР

ОБЛАЧЕН ОПЕРАТОР ЗА ВРЪЗКА

 

Разгръщане на облачните сервизи (Service Deployment)

 

Облачната система може да функционира в един от четирите модела:

  • Частен облак (Private cloud): Облачната инфраструктура функционира с цел обслужване на една организация. Инфраструктурата може да се управлява от самата организация или от трета страна, като може да съществува както на страната на облачния потребител (on premise) така и при външен провайдер (off premise).
     

  • Облак на съобщество или общ облак (Community cloud): Облачната инфраструктура се използва съвместно от няколко организации и поддържа ограничено съобщество, ръководещо се от общи принципи. Такава облачна инфраструктура може да се управлява от самите организации или от трета страна, като може да съществува както на страната на потребителя (on premise) така и при външен провайдер (off premise).
     

  • Публичен облак (Public cloud): Облачната инфраструктура е създадена като общодостъпна или достъпна за голяма група потребители, които не са свързани с общи интереси, но примерно принадлежат към една област от дейност. Такава инфраструктура е собственост на организация, която продава съответни облачни услуги, предоставяни от облачни сервизи.

  • Хибриден облак (Hybrid cloud): Облачната инфраструктура се явява композиция (съчетание) от два и повече облаци (частни, общи или публични), оставащи уникални същности, но обединени заедно чрез стандартизирани технологии, осигуряващи преносимост на данни и приложения между тези облаци (например, такива технологии, като  пакетно предаване на данни за постигане на баланс на натоварването между облаците).