Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

ОБЛАЧНИ БРОКЕРИ

 

История на облачния компютинг

 

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАЧНА СИСТЕМА

 

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ВИДОВЕ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ  НА ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

Тежест на предимствата на облачния компютинг според изследване на IDC

 

 

 

Параметри определящи предимствата на облачния компютинг според IBM

 

Параметър

Традиционна организация

Организация използваща

облачен компютинг

Утилизация на сървърите/системите за съхранение

10-20%

70-90%

Самообслужване

Няма

Неограничено

Предоставяне на услугата

Седмици

Минути

Управление на релизите

Седмици

Минути

Управление на промените

Месеци

Дни/часове

Измерване и билинг

Фиксирана стойност

Според потреблението

Период на изкупуване на новата услуга

Години

Месеци

 

Предимства на облачния компютинг от гледна точка на прилагането в бизнеса

         

Ефективност

Компаниите реализиращи облачния подход с използване на  SOA и SaaS не е необходимо изразходват финансови, човешки и ИТ ресурси за поддръжка на собствена инфраструктура.

Гъвкавост

Облачните сервизи притежават висока съвместимост. Нови решения се получават  чрез обединяване на сервизи създадени по-рано. Това повишава скоростта на реакция към постоянно възникващите промени в околната среда.

Мащабируемост

Възможност за бързо получаване на необходимото количество ресурси за обезпечаване на гъвкаво мащабиране, без внасяне на видими организационни промени.

Достъпност

За достъп до обектните платформи е необходима само Интернет връзка.

Производителност

Териториалното разпределение на центровете за данни, ресурси и платформи позволява да се достигне производителност, немислима при използване на локални инфраструктури.

Контролируемост

Възможност за съчетаване на различни варианти за разположения на приложенията ( на собствени сървъри, на сървъри в облака или съвместно) позволява да се осигури необходимата степен на контрол за приложенията и обединява съществуващите ресурси за решаване на текущи задачи.