CRM

©Христо Тужаров, 2008

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ CRM

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

 

CRM  КОНЦЕПЦИЯ

СЪЩНОСТ НА CRM  КОНЦЕПЦИЯ

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА  CRM

РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА CRM

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА CRM 

 

 

Жизнен цикъл на CRM

 

За поетапна реализация на CRM е необходимо да се решат четири задачи.

 

Жизнен цикъл на CRM

         Идентификация на клиента

  • Събиране на конкретна информация за клиентите;

  • Изработване на профил на клиента с помощта на маркетингови проучвания, поддържане на база данни за събития и история на взаимоотношенията; Може да се провери и сравни с оригинала

         Диференциация на клиентите

  • Агрегиране и анализ на данните за клиентите;

  • Избор на клиенти за дългосрочно сътрудничество на база системи за оценка, предлагани в рамките на CRM;

  • Осмисляне на нуждите и предпочитанията на всеки избран клиент;

         Взаимодействие с клиента

  • Създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиента чрез различни форми на контакти;

  • Осигуряване на привързаност на клиента към компанията в резултат от повишено чувство за удовлетвореност.

         Персонализация на клиентите

  • Удовлетворяване на потребностите на клиента;

  • Осигуряване на индивидуална грижа за всеки клиент.

Обемът услуги  и предложения към клиента трябва да се базират на изучаване на неговите предпочитания и поведение. Ето какво казва един от собствениците на магазини в Интернет:”Ако имаме двадесет милиона клиенти, ние трябва да създадем двадесет милиона магазини за тях”