CRM

Христо Тужаров, 2008

CRM СИСТЕМА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

CRM СИСТЕМА

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА CRM СИСТЕМА

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ НА CRM СИСТЕМА

CRM  ФУНКЦИИ

CRM АРХИТЕКТУРА 

БАЗА ДАННИ "КЛИЕНТИ" В СРЕДА НА MS ACCESS