CRM

©Христо Тужаров, 2008

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ НА CRM СИСТЕМА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

CRM СИСТЕМА

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА CRM СИСТЕМА

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ НА CRM СИСТЕМА

CRM  ФУНКЦИИ

CRM АРХИТЕКТУРА 

БАЗА ДАННИ "КЛИЕНТИ" В СРЕДА НА MS ACCESS

 

 

Пирамидален модел на на CRM система

Пирамидалният модел е известна техника за изясняване мисията, функциите и потребителите на една информационна система  Той се явява примерна рамка, чрез която може да бъде представена концепцията за изграждане на системата.

Пирамидалният модел има три страни, всяка от които се разделя на взаимообвързани нива.

След  90-те години на ХХ век, когато в бизнеса на мястото на функционалния подход се наложи процесния подход, възникна необходимост от четвърта страна – отразяваща процесите на съответните нива на модела.

Мисия

Потребители

Функции

Процеси

 

Визия

Стратегическо ниво

 

Аналитичен

CRM

 

Управление на

качеството

 

Цели

 

Менижърско ниво

 

 

Оперативен

CRM

 

Управление на знанията

 

Намерения

 

Оперативно ниво

 

 

Интерактивен

CRM

 

Управление на взаимоотношенията

 

Политика

 

Изпълнителско ниво