CRM

©Христо Тужаров, 2008 

БАЗА ДАННИ "КЛИЕНТИ" В СРЕДА НА MS ACCESS

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

CRM СИСТЕМА

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА CRM

СИСТЕМА

 

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ НА CRM СИСТЕМА

 

CRM  ФУНКЦИИ

 

CRM АРХИТЕКТУРА 

 

БАЗА ДАННИ "КЛИЕНТИ" В СРЕДА НА MS ACCESS 

 

 

Приложеният пример показва как би изглеждала база данни "Клиенти" в едно CRM приложение.

В БД се съхраняват данни за:

  • Организацията клиент;
  • Статуса и;
  • Президента и;
  • Комуникациите с нея;
  • Събития - срещи, разговори, семинари и т.н;
  • Извършвани дейности;
  • Хипервръзки към съвместни документи - договори, споразумения, заявки и т.н.

За да изследвате действието на приложението ви е необходим продукта MS Access.

Как се разработват приложения с MS Access, прочетете в книгата "Access - разработка на проложения"

За да изтеглите приложението щракнете тук

Забележка: За да попълвате или актуализирате списъците е необходимо двукратно щракане върху съответния комбо бокс.