Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Майкл Портър и неговите идеи

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

 

Стойностна верига

 Майкл Портър и неговите идеи

Дейности в стойностната верига

Стратегия на стойностна верига 

Майкл Портър

Майкл  Портър – учен - икономист, един от най цитираните и изявени изследователи на бизнеса.

 

Неговите идеи широко се използват в целия свят както от лидерите на крупния бизнес, така и от държавни дейци.

 

Явявайки се един от най-влиятелните специалисти в областта на мениджмънта, Майкл  Портър определя основните направления в появата и развитието на конкуренцията (преди всичко в глобален контекст).

 

Майкл  Портър успява да свърже моделите и методите за разработка на стратегия на предприятието с  приложната микроикономика, които преди него се разглеждат независимо една от друга.

 

Майкл  Портър е написал 17 книги  и по-вече от 60 статии. Сред най-известните му произведения са:

 • Методика за анализ на отрасли и конкуренти (Competitive Strtegy: Techiques for nlyzing Competitors) (1980),

 • Конкурентно преимущество: как да достигнеш висок резултат и да обезпечиш неговата устойчивост (Competitive dvntge: Creting nd Sustining Superior Performnce) (1985)

 • Конкурентни преимущества на страните  (Competitive dvntge of Ntions) (1990).

Пет основни мисли на Майкл  Портър

 • СЪПЕРНИЧЕСТВОТО за званието най-добър – опасен метод за конкуренция. Не се стремете да бъдете най-добри – бъдете уникални.

 • В КОНКУРЕНТНАТА БОРБА е необходимо да се отчитат пет основни сили на отрасъла: конкуренти,  потребители, доставчици, създатели  на стоки-заместители, новаци на пазара.

 • Конкурентното ПРЕИМУЩЕСТВО на компанията – това е възможност да имаш по-високи цени и/или по-малки издръжки в сравнение със съперниците в отрасъла.

 • Пълна ОПРЕДЕЛЕНОСТ в това, което не мислите да правите, - най- добрия начин да преуспеете в това, с което сте решили да се занимавате.

 • ПРОМЕНЯЙТЕ СЕ, но ясно разбирайте, какво във вашата компания трябва да остане постоянно. Много активно влечение към преобразувания може да доведе компанията до неблагоприятни последствия.

7 ключови идеи на М Портър

 

       1. Стратегическа конкуренция

Избор на път различен от този по който вървят другите. Вместо да се бориш за званието най-добър, можеш и е необходимо за станеш уникален.

 

       2. Правило на конкурентната борба

Колкото е по мощна силата, толкова по силно влияние тя оказва върху цените и издръжките, и

следователно толкова по-малко привлекателен ще бъде съответния отрасъл за правене на бизнес.

 

Ключови идеи на Майкл Портър

 

       3. Компоненти на максималната доходност

Конкурентно преимущество, позволяващо да се установяват по-високи цени на продуктите и обезпечаващо по-малки разходи.

 

       4. Конкурентно преимущество

Относително понятие , което означава превъзходство в ефективност.

 

       5. Стратегия

Съзнателен избор на определен комплекс от действия за създаване на уникални ценности.

 

       6. Същност на стратегията и конкурентно преимущество

Означава действия, които се изпълняват различно от конкурентите.

 

       7. Без приемственост на стратегията не може да се осигури конкурентно преимущество.

 

Съвети, следващи идеите на Майкл Портър

 

      Следва да се замислите

 • Каква е фундаменталната уникалност на вашата компания?

 • Какво вашата компания никога няма да върши?

 • Какво във вашата компания трябва да остане постоянно?

      Следва да направите

 • Да анализирате структурата на вашия отрасъл по методологии пет сили на  Портър.

 • Да не встъпвате в челна конкуренция със съперниците по отрасъл.

 • Да проверите стратегията на вашата компании с помощта на стратегическите критерии.