Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Обхват на SCOR-модела

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

SCOR-модел

 

Референтен модел

     

Ползи от SCORmod

 

Обхват на SCOR-модела

 

Направления в SCORmod

  

 

SCOR-моделът обхваща всички аспекти на взаимодействия с потребителите (от заявка до предоставяне на сметка), всички транзакции (от доставчик до потребител), както и пазарните взаимодействия (от разбиране на общи потребности, до изпълнение на конкретни заявки). 

 

В SCOR-модела се подразбират, но не се отразяват съществуващите действия по обучение на персонала, мероприятия по усъвършенстване на качеството, информационно обезпечаване и обща административна поддръжка.

 

При това в SCOR-модела не се включват такива аспекти на бизнес дейността, като:

  • маркетинг и продажби;

  • технологични изследвания;

  • разработка на нови продукти;

  • обслужване на клиент след изпълнение на доставката;

За описание на подобни бизнес процеси съществуват допълнителни модели, предназначението на които и принципа на използване е аналогичен на SCOR:

  • DCOR (Product Design) – препоръчителен модел за разработка и проектиране на продукти

  • CCOR (Sales & Support) – препоръчителен модел за продажби и тяхната поддръжка

 

 

 

По такъв начин с помощта на тези три модела е възможно описание и оптимизация на максимално количество процеси и вериги за доставка.

 

Интеграцията на тези модели във вид на съвместни вход/изходи на процесите се осъществява на трето ниво на декомпозиция (фигурата по-долу).


 

Интегрирана бизнес рамка (Integrated Business Reference Framework - IBRF)

 

        IBRF – инструмент за бизнес-планиране, който свързва в едно веригите за управление на ценности (стойностна верига), т.е. чрез този инструмент става възможно да се свържат:

  • изискванията на потребителите,

  • управление на данните за продукта

  • управление на жизнения цикъл на продукта;

  • управление на логистиката в производството на продукта.

С внедряване на подобна структура организациите придобиват възможност да съвместят пълна верига за създаване на ценност.

 

Използвайки интегрираната структура, компаниите ще могат да управляват процесите по целия жизнен цикъл на продукта, а не само веригата за доставки.

 

Обединената структура ще позволи създаването на по-уравновесена система от  KPI с по-пълен набор метрики, които да могат да бъдат сравними в система на бенчмаркинг.