Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

РЕЖИМИ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

РЕЖИМИ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

ТРАНСЛАЦИЯ

РЕТРАНСЛАЦИЯ

МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ

РАДИО-РЕЛЕЕН КАНАЛ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

Режими за предаване на данни

        Симплекс

Режим за предаване на данни, който осигурява еднопосочно предаване на данни. Използва се рядко, поради липсата на обратна връзка от страна на приемника. Реализира се най-често по физически радиоканал.

 

Пример: радио и телевизионни предавания. Приемниците получават излъчваната аудио и видео информация, но абонатите не могат да се свържат с предавателя.

 

         Полудуплекс

Режим за предаване на данни, който осигурява последователно предаване и след това приемане на данни. Подходящ е за различни приложения и е широко разпространен. За реализирането му е достатъчна двупроводна линия.

 

Пример: полицейски, таксиметрови и други предавателни станции. В даден момент единия абонат предава съобщение и след като свърши е възможно да се включи за предаване другия абонат.

 

        Дуплекс

Режим за предаване на данни, който осигурява едновременно предаване и приемане на данни. Използва се за високоскоростен обмен на данни по един канал.

 

Пример: телефонна връзка..