Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

РЕЖИМИ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

ТРАНСЛАЦИЯ

РЕТРАНСЛАЦИЯ

МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ

РАДИО-РЕЛЕЕН КАНАЛ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

 

Видове методи за предаване на данни

 

При организиране обмена на данни във вид на последователен поток от битове или символи се налага да се предава определен излишък от данни с цел приемникът да може да разбере, че е започнало предаване на данни и да може да се синхронизира с предавателя

 

Видове методи за предаване на данни

 

Асинхронно предаване на данни

Предаването на всеки символ се съпровожда от един стартов и един или два стопови бита (импулса). Стартовия бит стартира вътрешния тактов генератор на приемника. Който генерира поредица от импулси, които стробират приеманите битове информация. Предаването на символа завършва с един или два стопови бита, които информират приемника за край на предаване на символа.

 

Асинхронно предаване на данни

 

Асинхронното предаване непълноценно използва канала за данни, поради голямата излишество на управляващи битове - на всеки 8 бита се предават три допълнителни. Използва се основно при къси разстояния и бавни устройства.

 

Синхронно предаване на данни

Предава се непрекъсната последователност от битове или символи, обединени в отделни блокове от данни. Синхронизирането по блокове става с изпращането на специални синхронизиращи символи (флагове) в началото на блока данни. Блокът завършва с контролна сума, която е резултат от математическа обработка на данните и служи за откриване на грешки при предаване на данните.

 

Синхронно предаване на данни

 

Този метод е значително по-ефективен, поради по-малкия излишък от данни използван при предаването им.

 

Начини за свързване на оборудването

Съществуват два начина за свързване на компютрите към средата за предаване на данни.

 

Свързване “точка - точка”

 

Свързване “точка - точка”

 

Данните се предават между два компютъра.

 

Многоточково свързване

 

Многоточково свързване

 

 

Няколко компютъра ползват обща среда за предаване на данни.