Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

РЕТРАНСЛАЦИЯ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

РЕЖИМИ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

ТРАНСЛАЦИЯ

РЕТРАНСЛАЦИЯ

МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ

РАДИО-РЕЛЕЕН КАНАЛ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

 

Ретранслация

Процес на препредаване на данни вътре в комуникационната мрежа или между две комуникационни мрежи.

Необходимостта от обединяване на няколко мрежи с различни протоколи води до създаване на ретранслационни системи със следните особености:

 • Обединява мрежи с различна архитектура и собствено управление.

 • Предвижда наличие на няколко входни порта с различни скорости.

Система за ретранслация (relay system)

Информационна система, предназначена за предаване на данни или преобразуване на протоколи.Система за ретранслация

 

          В зависимост от  обработваните нива на OSI модела, системите за ретранслация  биват:

 • От 1-во ниво - включва само физическото ниво;

 • От 2-ро ниво - към физическото се добавя и каналното ниво;

 • От 3-то ниво - добавя се и мрежовото ниво;

 • От 7-мо ниво - обработва всички нива.

 

В зависимост от изпълняваните функции:

 

Задачи ретранслацията:

 • Комутация и маршрутизация на данни;

 • Съгласуване на протоколите между свързваните комуникационни мрежи;

 • Предаване на блокове данни между мрежите или техни части;

 • Събиране или разделяне на блокове данни, ако в свързваните мрежи, те имат различни размери;

 • Управление на потоците от данни;

 • Известяване за препълнени буфери или възникнали неизправности;

 • Възстановяване на работата след откази