Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

РЕЖИМИ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

ТРАНСЛАЦИЯ

РЕТРАНСЛАЦИЯ

МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ

РАДИО-РЕЛЕЕН КАНАЛ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

Мултиплексиране (multiplexing)

Технология на разделяне на средствата за предаване на данни между група използващи ги обекти.

 

В резултат на мултиплексирането в един физически канал се създават група логически канали.

 

Мултиплексиране, съгласно OSI модела:

 

                     Мултиплексиране - функция на N-ниво, посредством която едно съединение  на N-1 ниво се използва за поддържане на няколко съединения на N-ниво.

 

                    Демултиплексиране - функция идентифицираща множество N-съединения, поддържани от едно съединение на N-1 ниво.

 

 

Мултиплексиране

 

За уплътнение на канала за данни се използват устройства наречени мултиплексори.

 

Използване на  мултиплексирането

 

     За уплътняване канала за данни до комутационния възел

 

 

В градските мрежи мултиплексор се използва, когато абонатните системи са компактно разположени в една сграда. В този случай групата абонати се включват към възела за комутация през един физически канал.

 

                За уплътняване канала за данни между два комутационни възела

 

За уплътняване канала за данни между два комутационни възела

 

По един физически канал се съединяват два комутационни възела, като по този начин се осигурява взаимодействие на множество двойки абонати.

 

     За свързване на група системи от една локална мрежа чрез общ канал

 

За свързване на група системи от една локална мрежа чрез общ канал

 

 В локалните мрежи мултиплексирането позволява към един общ физически канал да се свържат група системи.

 

Видове мултиплексиране

 

Честотно мултиплексиране

Използваната техника е известна като мултиплексиране чрез разделяне на честотата - FDM (Frequency Division Multiplexing). При широколентовия метод за предаване на данни предоставяната от канала честотна лента се разделя със специални устройства на няколко честотни ленти, като на всеки абонат се присвоява една от тях.

 

 

Временно мултиплексиране

При временното мултиплексиране физическия канал се предоставя последователно във времето на множеството абонати.

Процедурата, в съответствие с която се предоставянето на канала за данни се осъществява по един от следните начини:

 

С използване на мултиплексор

 

                   Временно мултиплексиране TDM

При многоточково свързване (радио, сателитни, локални и други мрежи), където се използва обща транспортна среда, един от методите за  разпределение на тази среда между отделните потребители е мултиплексиране чрез времеразделяне - TDM (Time Division Multiplexing). При него за всеки потребител се предвижда определен интервал от време, през което той разполага с канала за данни. 

 

 

            Статистико-временно мултиплексиране STDM;

При този метод всеки потребител заема канала за време предоставено му от управляващо устройство и го ползва в рамките на разрешеното му време. По този начин каналът се предоставя според потребностите на потребителите и те получават сравнително равномерен достъп.

 

 Без използване на мултиплексор

  • Множествен достъп с контрол на носещата и откриване на конфликти;

  • Множествен достъп с предаване на пълномощия;

  • Множествен достъп с разделяне на времето;

  • Асинхронен начин за предаване.