Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

Видове комутация

За да се реализира връзка между два абоната на мрежата е необходимо да бъде изграден между тях физически или виртуален канал. Този процес се реализира с техника наричана комутационна.

 

Комутационната техника е програмно - апаратен комплекс, който се явява фундаменталната основа на съвременните компютърни мрежи.

 

 

Видове комутация

 

Комутация на съобщения

Използва и седемте нива на OSI модела.

 

Всеки възел приема на части съобщението, събира го, запомня го в памет, проверява го за наличие на грешки, след което го разбива на части и го предава към следващия възел.

 

Поради необходимостта от голяма памет и ниската скорост на предаване на данните, се използва единствено в електронната поща.  При нея комутацията се реализира в специализиран компютър, където са разположени пощенските кутии на абонатите на мрежата. Подателят на съобщението го записва в пощенската кутия на получателя, от където последния го изтегля.

 

Смесена комутация

Осигурява комутация на канали (при N=1) и комутация на пакети (при N=3).

 

Скоростна (пълзяща) комутация

Ретранслация на кадри и клетки. Използва се в мрежите с комутация на рамки и при асинхронен режим на трансфер. Комутацията се реализира хардуерно на 1-во и 2-ро ниво.

 

 

Свойства

Комутиране на канали

Интегрално комутиране

Пакетно

комутиране

Връзка между абонати

Линия

Линия /канал

Виртуална

Комутационна техника

Кабелна

Кабелна /канална

софтуерна

Пакетна техника

софтуерна

Комутационни линии

1

Повече от 1

Много

Примери

Аналогова телефонна мрежа

Цифрова телефонна мрежа

Мрежи с клетъчна и пакетна комутация