Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАНАЛИ

ЧЕСТОТНА ЛЕНТА НА КАНАЛА

ТИП НА ПРЕНОСНИЯ СИГНАЛ

ЛОГИЧЕСКИ КАНАЛИ

ВИРТУАЛЕН КАНАЛ 

СРЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

СРАВНЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ 

МЕДЕН КАБЕЛ

ВЛАКНЕСТО ОПТИЧЕН КАБЕЛ

БЕЗЖИЧЕН КАНАЛ

 

 

Комуникационен канал (channel)

Средство или път, по който се предават сигнали или данни.

 

Видове комуникационни каналиВидове комуникационни канали

 

 
Физически комуникационен канал

Средство за предаване на сигнали. Реализира се на физическо ниво на ОSI модела.

 

Физически комуникационен канал

                     Апаратура за предаване на данни (АПД) по комуникационни канали

Апаратура, чрез която съответната физическа среда се преобразува в канал за предаване на данни. 

 

                                  Интерфейс

Точката на съединяване на АПД и физическата среда.

           

                                             Усилватели

 Устройства, които се използват се за усилване на сигнала и намаляване на смущенията. Броят им се определя от типа на канала.

 

                                  Физическа среда

Медни кабели, оптични кабели и ефир (радио-канал), които се използват за предаване на съответните сигнали.

 

           Логически комуникационен канал

 

 

Имитация на канал, осигуряващ свързването  на групи от двойки информационни системи. Съединява конкретни нива от ОSI модела – канално, транспортно и т.н.

 

Класове комуникационни канали

 

Асинхронен комуникационен канал

Предаването на данни не изисква синхронизация между подателя и получателя на данните.

 

Синхронен комуникационен канал

Осъществява се синхронизация на процеса на предаване и приемане на данни.

 

Форма на предаваните сигнали

 

Аналогов комуникационен канал

Предават се аналогови сигнали. Каналът се характеризира с честотна лента на пропускане на сигнала.

 

Цифров комуникационен  канали

Предават дискретни сигнали.