Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

Определение за локална мрежа

Комуникационна мрежа, която позволява на потребителите от една организация да използват обща информация и устройства, разположени на ограничена по площ територия.

 

Основни характеристики на локална мрежа

 

Комуникационните канали имат високо качество и принадлежат на едно лице.

Фактори влияещи върху скоростта на локална мрежа

  • Структура и функции на транспортното и мрежовото ниво;

  • Архитектура на терминалните станции;

  • Размер на блока данни - предават се блокове с големи размери (1500 и повече байта). Това се дължи на кратките разстояния и шумоустойчивите канали.

  • Избор на буфера - размерът на блоковете и броя им, трябва да са в съответствие с възможностите на предавателя и приемника, за да се реализира конвейеризация при предаването на блоковете данни. Това зависи от размера на буферите и техния брой.

  • Избор на времето за вторично изпращане на сгрешен или изчезнал блок данни - въведено е динамическо следене на отговорите на приемника за правилната доставка на предадените блокове данни.

  • Разделяне на мрежата на участъци, наричани сегменти, което позволява:

  • Да се изключват от локалната мрежа повредените сегменти;

  • Да се отдели предаването на данни в рамките на сегмента, когато данните са адресирани за абонат на сегмента;

  • Да се създават комутируеми локални мрежи;