Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

Шинна топология  на локална мрежа

Всички станции са свързани чрез мрежови адаптери към общ комуникационен канал. Само една станция може да предава в даден момент. Данните се предават в пакети.

Използват се два основни метода за предаване на данни по една шина - директен (baseband)  и широколентов (broad­band).

 

                     Директно предаване

  • Обхват - една честотна лента

  • Сигнал - цифрови импулси, кодирани с Манчестерски код.

  • Покривано разстояние - до 1000 метра.

  • Разпространение на пакетите - до терминиращите съпротивления в краищата на шината.

                      Широколентово предаване

  • Обхват -повече от една честотна лента

  • Сигнал - аналогови сигнали, които пренасят данните на различни честоти.

  • Покривано разстояние - до 10 километра.

Кръгова топология на локална мрежа

 

Мрежовите станции са свързани чрез повторители в кръг. Връзките между повторителите са еднопосочни.  Пакетът излъчен от една станция се предава на следващата в кръга. Когато пакетът достигне до станцията получател, той се копира в буфера и, и продължава по кръга. Пакетът се изчиства от станцията предавател.

Топология звезда на локална мрежа

 

Всяка станция е съединена с комуникационния възел с две еднопосочни линии - една за предаване и една за приемане. Комуникационният възел може да бъде пасивен или активен. Топологията се използва масово в трислойния модел на технологията клиент/сървър.