Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

 

Детерминирани методи

На всяка станция се заделя част от общата пропускателна способност на канала.

 

FDM

Метод с разделяне на каналите по честота, като на всяка станция се предоставя по един.

 

TDM

Метод с разделяне на канала по време. На всяка станция се предоставят определени кванти от времето на канала.

 

Недетерминирани методи

Каналът за данни се предоставя само на станции, които имат готовност за предаване на данни.

 

Методи с резервиране

Разпределението на пропускателната способност канала се прави динамично в зависимост от възникналата необходимост и някакви предварително зададени физически или логически приоритети.

 

Адаптивни методи

Станциите адаптивно планират включването си, като се съобразяват с трафика по канала за данни.

 

Състезателни методи

Заемането на канала за данни има случаен характер. Различните типове състезателни методи се различават помежду си по начена на решаване на конфликтите.

 

ALOHA

Станцията предава пакета по канала и очаква отговор, че той е приет вярно. Ако не се получи отговор тя го изпраща отново.

 

CSMA (Множествен достъп с откриване на носещата)

При този метод станцията подслушва канала и го заема само, когато се освободи. Конфликт може да се получи само, ако две станции започнат предаването едновременно, т.е в самото начало в прозореца за “конфликти”. След предаване на пакета се очаква отговор за получаването му.

 

CSMA/CD (множествен достъп с откриване на носеща и решаване на конфликта).

Каналът се подслушва и след като започне предаването на пакета и се търси  конфликт, което се решава конфликта.