Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

Мрежови стандарти IEEE 802

В края на 70-те години на ХХ век, когато LAN започват да се възприемат като бизнес средства, IEEE стига до извода, че те трябва да се стандартизират Като резултат се разработва  Project 802, наречен в съответствие с годината и месеца на издаването (февруари, 1980 год,).

Макар, че Project 802 изпреварва OSI модела на ISO, двата проекта се развиват приблизително в едно и също време и при пълен обмен на информация, което води до създаването на два съвместими модела.

Project 802 създава стандарти за физическите компоненти на мрежата  - интерфейсните платки и кабелните системи (касаещи физическото и канално нива на OSI модела ).

Предназначение и функции  мрежови стандарти IEEE 802

Съдържат препоръки за проектиране на локални мрежи  на ниските нива на OSI с цел реализиране на следните функции:                                                        

  • Предоставяне на два вида обслужване - организиране на виртуален канал или предаване на дейтаграми.

  • Управлява двете ниски нива на еталонния модел.

 Видове мрежови стандарти IEEE 802

Стандарт

Кратко описание

802.1

Описва пълната структура на локалната мрежа и връзката и със структурата, предложена с модела OSI.

802.2

Регламентира:

  • функциите на интерфейса между нивото за управление на логическия канал  LLC и нивата от по- висок ранг.

  • Функциите на интерфейса между LLC и МАС

  • Протоколите между съответните поднива.

802.3

Управление на достъпа в система CSMA/CD  с шинна топология

802.4

Предаване на маркер с шинна топология

802.5

Предаване на маркер с кръгова топология

802.6

За обслужване на местни филиали на фирми

802.7

Широколентови канали(Broadcast Technical Advisory Group)

802.8

Канали за оптична връзка(Fiber-Optic Technical Advisory Group).

802.9

Интегрална мрежа за предаване на данни(Integrated Voice/Data Networks).

802.10

Проблеми на безопасността

802.11

Безжична локална мрежа

802.12

Достъп по приоритета на запитването (Demand Priority Access LAN, lOObaseVG-AnyLan).

802.16

Безжичен широколентов достъп