Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

Локална мрежа ETHERNET

 

Локалната мрежа, предложена от корпорацията Xeroх и поддържана от DEC и Intel, премина в своето развитие  няколко етапа и беше утвърдена като стандарт IЕЕЕ 802.3.

 

В началото на 70 -те години специалистите от научния център на Xerox започват проучванията и разработката на технологията за локална мрежа Ethernet. Днес тази технология е без алтернативна, когато става въпрос какъв протокол за локална мрежа да бъде избран. 

 

 Основа на локалната мрежа се явява мономагистрален канал  (шинна топология), който съединява до 1024 абонатни системи. Сегментите на локалната мрежа се съединяват с повторители.

 

Над каналното ниво се разполагат различни протоколи от горните нива - ІРХ, ІР и т.н.

В годините мрежата претърпява сериозно развитие, което я извежда на водещи позиции при изграждане на локални мрежи.

 

Ethernet à Fast Ethernet à Gigabit Ethernet à 10 Gigabit Ethernet

10 Mbps   à 100 Mbps       à 1000 Mbps         à 10000 Mbps        

 

Локална мрежа ETHERNET

Най-използвана в днешно време архитектура за изграждане на мрежи безспорно е Ethernet, но все още се използват мрежи с управляващ маркер Token Ring.

И двата стандарта Ethernet и IEEE 802.3 се отнасят за технологии, описващи CSMA/CD локални мрежи.

 

Протокол CSMA/CD в локална мрежа ETHERNET

 

Формат на пакетите в локална мрежа ETHERNET

 

Вид на полето

Байта

  бр.

Функция

Заглавие

7

10101010 - служи за синхронизация

Указател за начало

1

10101011 - начало на кадъра

Адрес на получателя

 

 

2 или 6

 

IG  = 0 за обособен адрес

IG  =1 за групов адрес

UPC/L = 0 за адрес в глобалната мрежа

UPC/L = 1 за адрес в локалната мрежа

Адрес на източника

2 или 6

IG  = 0

Дължина

2

Указва броя байтове в поле данни

Данни

N

Варира в границите от 46 до 1500 байта

Запълване

M

Служи за запълване полето данни до 46 байта

Контролно

4

 Записва се циклическата контролна последователност CRC