Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

 

Ethernet локални мрежи

                  Използвани канали 

Стандарт

Топо-логия

Кабел

Скорост

Mbps

Дъл-жина

IЕЕЕ 802.3 10Base5

Шинна

Дебел коаксиален кабел

10

500

IЕЕЕ 802.3 10Base2

Шинна

 Тънък коаксиален кабел

10

200

IЕЕЕ 802.3 STARLAN

Звезда

Две неекранирани двойки усукани проводници

1

500

IЕЕЕ 802.3 10 BaseТ

Звезда

Неекранирана двойка усукани

проводници

10

100

                    Широколентови канали BROAD

Каналът се разделя на група честотни ленти. Използва се широколентова мрежа Ethernet, в която предаването на сигналите се извършва по заделени честотни ленти.

        10BROAD 36 широколентова Ethernet

  • Скорост на предаване -10 Mbps;

  • Физическа среда - телевизионен коаксиален кабел;

  •  Дължина на сегмента - 3800м.

Локална мрежа 100 Baseт Fast Ethernet

Реализира се чрез стандарта  802.3u

При десетократно увеличение на скоростта тази технология е съвместима с 10 BaseТ инсталираните мрежи.

На практика се създават хибридни 10/100 Mbps мрежи.

  • Автоматично се разпознава конфигурирането на съответната съобщителна среда.

  • Дава възможност за отдалеченост на работната станция от концентратора  до 100м.

  • Осигурява възможност на адаптерите и концентраторите да разпознават:

  •     10 Mbps и 100 Mbps Ethernet;

  •      Полудуплекс и пълен дуплекс;

  •      Типа на кабела.

Локална мрежа Gigabit Ethernet

           Архитектура на локална мрежа Gigabit  Ethernet

Комбинация от две технологии: ІЕЕЕ 802.3 + ANSI X3T11 Fibre Cannel

           Нива на локална мрежа ІЕЕЕ 802.3z

 

Ниво

Предназначение

LLL

Осъществява управление на логическия канал и се придържа към стандартния формат на кадъра в Ethernet.

MAC

Подобен е на Ethernet и Fast Ethernet МАС нивата. Поддържа полудуплекс и пълен дуплекс.

Полудуплекс - не се препоръчва за използване  пора­ди редица ограничения.,

Дуплекс- едновременно предаване и приемане по една линия. Премахва конфликтите по линията,  пора­ди което не е необходимо да се използва CSMA/CD.

 Кодиране/декодиране

Дефинира протокола за предаване, включително серийното кодиране/декодиране  към и от физичес­кото ниво, специални символи и контрол за грешки.

Сериализатор/десериализатор

Поддържа различни схеми на кодиране и ги представя на по горните нива.

Конектор

Осигурява физическото съединение

 

          Физически интерфейс на локална мрежа (конектор)

 

Дефинира три физически среди за пренос:

Спецификация

Лазер

Влакно

Разстояние(м)

Предназначение

1000 Base LX

дълговълнов   

5m едномодово

3000

Опорна мрежа за кампус ( вертикално окабеляване

1000 Base LX

дълговълнов

50m,

62,5m многомодов

550

440

 

Опорна мрежа в сграда

1000 Base SX

късовълнов

50m,

62,5m многомодов

440

250

 

 

1000 Base CX

 

Екраниран 150-омов кабел

25

Машинна зала

Мрежови шкафове

 

          Формат на кадъра в на локална мрежа