Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

 

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

Безжични локалните мрежи (WLAN - wireless LAN)

 

 Използват радио канали за предаване на данни. Регламентирани са със стандартите IEEE 802.11b, Bluetooth и HomeRF.

 

      Wi-Fi (Wireless Fidelity )   -  семейство стандарти за организация на безжични локални мрежи в съответствие с препоръката IEEE 802.11.

 

 

 

История на безжичните локалните мрежи

 

Стандартът IEEE 802.11 е приет през 1997 година. За изминалите години, произвежданите  в съответствие с този стандарт WLAN, намериха изключително голямо разпространение, така че днес безжичните точки за достъп могат да се открият на много места.

 

За рязкото развитие на тази технология спомогна и корпорацията Intel с мобилната платформа Centrino. Голяма част от съвременните портативни компютри по подразбиране са снабдени с адаптери Wi-Fi.

 

При наличие на публични точки за достъп, всеки разполагащ с такъв компютър може да се свърже с Интернет и да ползва съответните услуги.

 

Предимства на безжичните локалните мрежи

 

Безжичните локални мрежи, с гъвкавостта си при конфигуриране и разширяване, могат с успех  да заменят част от кабелните мрежи при изгражданата мрежова инфраструктура;

  • Потребителите могат свободно да се движат, тъй като се осигурява достъп до мрежовите ресурси от всяко място;

  • Безжичните мрежи не само осигуряват мобилен достъп, но и самите са мобилни – мрежата лесно може да бъде преместена;

  • За разлика от клетъчните технологии, Wi-Fi използват нелицензиран (в повечето страни) и съответно безплатен диапазон от честоти, за който не е необходимо разрешение.

Режими на работа на безжичните локалните мрежи

 

Ad Hoc режим

Еднорангово взаимодействие от типа «точка-точка», като- компютрите взаимодействат директно без използване на точки за достъп.

 

          Инфраструктурен режим
Точки за достъп осигуряват връзка между потребителските компютри. Точката за достъп може да се разглежда като безжичен концентратор. Точките за достъп са съединени с кабел.

 

Безжичен мост

 

С помощта на безжични мостове могат да се обединяват две и повече LAN, намиращи се на близки разстояния – до 25 км.

 

Оборудоване на безжичните локалните мрежи  

  • Карти PCMCIA за портативни компютри;

  • USB-адаптери;

  • Вградени адаптери;

  • Точки за достъп;

  • Антени, усилватели и т.н.

 Основни характеристики на безжичните локалните мрежи

 

Гъвкава конфигурация

 WLAN поддържат и двата режима -  инфраструктура и ad-hoc. Могат да се добавят нови потребители и възли на мрежата  по всяко време и място без използване на мрежови кабели.

 

Скорост на предаване

 Скоростта на предаване на данни зависи както от разстоянието между точките, обменящи данни, така и от други фактори – ниво на смущения и т.н. При скорости 11 Мбит/с, разстоянието е 30-50 м.

           

           Безопасност

 IEEE 802.11b поддържа шифриране на предаваната информация по алгоритъма WEP - Wired Equivalent Privacy (стандартен - 40+24 разряда, разширен - 104+24 разряда).

           

           Разширяване на мрежата

 WLAN може да се разширява с нови терминали без да се влоши производителността на мрежата. Претоварване на трафика може лесно да се избегне чрез добавяне на нови точки за достъп.

           

            Поддръжка на роуминг

 Благодарение на поддръжката на роуминг между точките за достъп, потребителите могат да продължават да работят с ресурсите на мрежата по време на придвижването си в територия покрита от WLAN

 

Лек достъп до Интернет

 Към точката на достъп може да се включи DSL-модем или маршрутизатор. По този начин потребителите могат да разделят общ достъп до Интернет.