Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

 

WLAN СТАНДАРТИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

Семейство стандарти  за безжични мрежи  IEEE 802.11

             Стандартът  IEEE 802.11 влиза в серията стандарти IEEE 802.x, отнасящи се до мрежи и комуникации. Определя компонентите и характеристиките на мрежи, работещи на физическо ниво и на ниво за достъп до средата. Използва безжичен начин за предаване на данни с възможност за взаимодействие със съществуващите мрежи. 

 

Стандарт - IEEE 802.11b

 • Текущ най-разпространен стандарт, съвместим със стандарта IEEE 802.11

 • Работи на честота 2,4 ГГц

 • Използва метод за пряка последователност с разнасяне сигнала в широк диапазон (DSSS)

 • Поддържа скорост на предаване до 11 Мбит/с (1, 2, 5,5 Мбит/с), реална скорост на предаване на данни от 4 до 7 Мбит/с

 • 13 канала (едновременно достъпни  за работа - 3)

Семейство продукти D-Link AirPlus 802.11b+

 • Разширение на стандарта IEEE 802.11b;

 • Работи на честота 2,4 ГГц с модулация Packet Binary Convolutional Coding (PBCCTM);

 • Позволява да се увеличи производителността с 20% в сравнение с IEEE 802.11b;

 •  Поддържа скорост на предаване до 22 Мбит/с

Стандарт IEEE 802.11a

 • Реализира се с по-сложна технология;

 • Работи на честота 5 ГГц;

 • Използва метод за мултиплексиране с ортогонално деление на  честоти (OFDM);

 • Поддържа скорост на предаване до 54 Мбит/с (48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с), реална скорост на предаване на данни от 22 до 26 Мбит/с

 • 12 едновременно достъпни за работа канали

Стандарт  IEEE 802.11g

 

 • Поддържа скорост на предаване на данни - до 54 Мбит/с

 •  Работи на честота 2.4 ГГц

 •  Използва метод за пряка последователност с разнасяне сигнала в широк диапазон (DSSS) и метод за мултиплексиране с ортогонално деление на  честоти (OFDM);

 •  Съвместим с устройствата по стандарта IEEE 802.11b

 Сравнение на стандартите

 

 

802.11b

802.11a

802.11g

Приемане на стандарта

Сент. 1999

Сент. 1999

Сент. 1999

Лента на пропускане

83.5 МГц

300 МГц

83.5 МГц

Честотна лента (ГГц)

2.40 – 2.4835

5.15 – 5.35,

5.725 – 5.825

2.40 – 2.4835

Едновременно достъпни за работа канали

3

12

3

Скорост  на предаване (Мбит)

1, 2, 5.5, 11, 22

6,9,12,18,24,

36,48,54

1, 2, 5.5, 11,

22,

6, 9, 12, 18,

24, 36, 48, 54

Тип модуляция

DSSS

OFDM

DSSS, OFDM

 

Безжична високоскоростна локална мрежа

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access

 

Развитието на WLAN е свързано с технологията WiMAX Мрежите WiMAX (стандарт IEEE 802.16a) използват честотен диапазон от 2 ГГц до 11 ГГц и осигуряват скорост на предаване на  данни до 70 Мбит/с на разстояние до 50 км.

 

Новият стандарт е насочен основно към осигуряване включването на WLAN към Интернет. Пропускателната способност на една базова станция ще стига за осигуряване на десетки бизнес и стотици домашни потребители.