Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ

ТОПОЛОГИИ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП ДО КАНАЛА ЗА ДАННИ

МРЕЖОВИ СТАНДАРТИ IEEE 802

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТА IЕEE 802.Х С МОДЕЛА OSI 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ETHERNET

ВИДОВЕ ETHERNET ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

БЕЗЖИЧНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ WLAN

WLAN СТАНДАРТИ

МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ SAN

 

Мрежа за съхранение на данни  (Storage Area Network - SAN)

 

Високоскоростна мрежа за предаване на данни, предназначена за включване на  сървъри към устройства за съхранение на данни.

 

Концепция

Базира се на възможността за съединение на сървърите с устройства за съхранение на дънни, работещи по протокола Fibre Channel. Разнообразните топологии на SAN (точка-точка, кръг с арбитражна логика (Arbitrated Loop) и комутация) заместват традиционните шинни съединения “сървър - устройства за съхранение”, предоставяйки  голяма гъвкавост, производителност и надеждност.

 

Архитектура на SAN за мрежа за съхранение на данни SAN

Транспортна среда за SAN се явява протокола Fibre Channel, използващ както медни (до 25 м), така и влакнесто-оптични съединения (до 10 км) и осигуряващ на този етап  скорост на предаване на данни 400 Мбайт/с в дуплексен режим. В ход са нови варианти на стандарта за скорости 800 Мбайт/с и 2 Гбайт/с.

SAN се състои от следните компоненти:

  • Host Bus Adapters (HBA);

  • Устройства за съхранение на данни;

  • Устройства, реализиращи инфраструктурата на SAN (например, комутатори и маршрутизатори;

  • Програмно осигуряване (например, драйвери на устройствата, мениджъри на томове - Volume Manager).

НВА

Монтира се в сървърите и осъществява взаимодействие с SAN по протокола Fibre Channel.

 

Устройства за съхранение на данни

Устройствата (дискове и ленти) са оборудвани с интерфейс Fibre Channel, като в рамките на SAN предоставят допълнителни възможности за рапликация на данни между масивите, както и за пряк обмен на данни между дисковите и лентовите масиви от данни.

 

Устройства реализиращи инфраструктурата на SAN

 

     Концентратори (Fibre Channel Hub)

Обединяват устройствата, работещи в режим Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL), като позволяват включване и изключване на устройствата без спиране на системата.

Използват се рядко, поради ограниченията, които налага топологията FC-AL(до 126 устройства, намаляване производителността с увеличаване броя на устройствата и т.н.).

 

     Комутатори (Fibre Channel switch)

Съвременните SAN основно използват комутатори, позволяващи реализирането на пълноценно мрежово съединение. Те не само осъществяват връзки, но и разграничават достъпа между устройствата, като организират съответни зони. Количеството портове в SAN може да се увеличава чрез съединяване на  комутатори (Fibre Channel Fabric).

 

     Маршрутизатори (Fibre Channel-SCSI router)

Предназначени са за включване в мрежата на устройства, които не са оборудване с интерфейс Fibre Channel. За извършване на резервно копиране в маршрутизаторите Fibre Channel-SCSI са вградени механизми за пренос на ниво блокове данни от дискове към ленти.

 

     Програмно осигуряване

Позволява да се реализира резервиране чрез достъп на сървърите до дисковите масиви и динамично разпределение на натоварването в мрежата. Специализирано програмно осигуряване поддържа таблици за възможните маршрути, с възможност за адаптация при възникване на аварии. Използва се също за управление зоните на комутаторите, откриване на повреди, събиране на статистика и т.н.