КЪДЕ СМЕ НИЕ?

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [За автора] [Карта на сайта] [Бизнес консултации]

Консултантски  услуги

Начин на действие

Въпроси на които се търси отговор:

Къде сме ние?

Имаме ли стратегия за развитие?

Какво можем да направим?

Как да стане това?

С какво да започнем? 

Промените засягат персонала, структурата и политиката. За да се проведат трябва да е налице необходимата организационна култура.

Според концепцията Усъвършенстване на бизнес процесите  BPI (Business Process Improvement) , достигане на съвършенство е невъзможно, но е необходим стремеж и непрекъснати усилия.

BPI определя 5 нива на усъвършенстване на бизнес процесите в една организация.