Управление на данни

©Христо Тужаров,

Стефан Калчев2013 

ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИТЕ

СОБСТВЕНОСТ НА ДАННИТЕ

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

 

Позициониране на данни

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Структуриране на данни

 

 

Таксономията (от гръцки τάξις — строй, порядък и νόμος — закон)  е наука. за класификация, включваща правила, теория, методи и приложението им. Тя представлява колекция от контролирани условия и лексика, организирани в йерархична структура.

 

 

 

 Разработената таксономия е базирана на пет  перспективи на данните: собственост, използване, позициониране,  източници и структуриране.