Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013 

Управление на бази данни

Database Operations Management

 

[Home] [Съдържание]

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните 

 

Управление на бази данни - планиране, контрол и подкрепа за структурирани активи от данни в целия жизнен цикъл на данните, от създаването и придобиването им през  архиви и почистване.

 

 

Дейности по управление на бази данни
    1. Поддръжка на базата данни 

            1. Обслужване обкръжението на базата данни (P)
            2Осъществяване и контрол на промените в базата данни (D)
            3. Сдобиване с външни източници на данни (C)
            4. Планиране възстановяването на данните (D)
            5. Копиране и възстановяване на данните ((D)
            6. Установяване на нива за представяне на услуги от БД (C)
            7. Наблюдение и настройване на БД (D)
            8. План за запазване на данните (D)
            9. Архивиране, извличане и изчистване на данните (D)

          10. Управление на специализираните БД

 

     2. Управление технологията на данните
            1. Разбиране на изискванията на технологията на данните (P)
            2. Определя изискванията на архитектурата на данните (P)
            3. Оценка на технологията на данните (P)
            4. Инсталиране и администриране технологията на данни (O)
            5. Инвентаризиране и проследяване на лицензите на технологията на данни
            6. Подпомагане използването на технологията на данни