Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013   

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Data Warehousing & Business Intelligence Management

 

[Home] [Съдържание]

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните    

 

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект - планиране, изпълнение и контрол на процесите за предоставяне на данни за подкрепа на решенията, както и за подпомагане на служителите, занимаващи се с управление на знания и бизнес анализ.

 

 

Дейности по управление на хранилища на данни и бизнес интелект

 

       7.1.Планиране
         1. Разбиране на нуждите на бизнеса от Business Intelligence (P)
         2. Дефиниране на архитектурата на Data Warehouse / BI (P)

 

       7.2. Изпълнение
         3. Приложение на складовете за данни и центрове за данни (D)
         4. Приложение на инструменти за бизнес анализ и потребителския интерфейс (D)
         5. Изготвяне на отчети на корпорацията (D)
         6. Прилагане на табла и карти с резултати (D)
         7. Използване на информационно аналитични системи (D)

 

        7.3. Изпълнение
         8. Обучение на бизнес професионалисти (O)
         9. Репликация и трансформиране на данни за Business Intelligence (O)
        10. Наблюдение и настройка на Data Warehousing процесите (C)
        11. Подпомагане на дейностите по Business Intelligence (O)
        12. Наблюдение и настройка на BI дейности и производителност (C)

 

Тези дейности не се използват в бизнес анализа, извършван от научни работници, който включва:

  • Извършване на Ad Hoc Query и отчитане

  • Извършване на многомерен анализ

  • Извършваме статистически анализи

  • Извършване на Data Mining

  • Модел "Ами ако" сценарии