Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013    

Управление на контент

(Document, Record & Content Management)

 

[Home] [Съдържание]

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните     

Управление на контент (Document & Content Management) - планиране, изпълнение и контрол на дейностите за съхраняване, опазване и достъп до данни, които са в електронни файлове и регистри на физически устройства (включително текст, графики, изображения, аудио, видео).

 

 

               Обработка на електронна документация (Electronic Document Management)

            Merrill Lynch дава оценка, че около 85% от информацията се съдържа в така наречените не структурирани документих:   електронна поща, презентации, записки, маркетингови материали, Web-страници, сканирани документи и т.н.

 

               Обработка на хартиени документи (Physical Record & File Management)

      Фази на обработка:

  • Идентификация;

  • Съхраняване;

  • Използване (циркулиране);

  • Архивиране.

      Библиотеки и архиви – отработени системи, които могат да се използват в качеството на модели.

 

               Системи за управление на контент (Information Content Management)

            CMS  - системи за създаване, редактиране, управление и публикуване на информация в последователен и организиран вид.

 

Дейности по управление на контент

      1. План за управление на електронни и физически документи  (P)

      2. Определяне и поддръжка на таксономията на предприятието (P)

      3. Прилагане и поддържане на системи за съхранение на документи (D)

      4. Придобиване и съхраняване на документи (O)

      5. Индексиране съдържанието на документите (O)

      6.Копиране и възстановяване на документи (O)

      7. Поддръжка на анализа на съдържанието на документи (O)

      8. Поддръжка на достъпа до документи, циркулацията и обновяването (O)

      9. Наблюдение и настройка на извличането на документи (C)

     10. Архивиране, извличане и изчистване на документи (O)

     11. Одит на документа и управление на съдържанието (C)